Colofon

De Grote Globaliseringdsgids - van Aandeelhouder tot Zapatista
Uitgeverij Van Gennep
ISBN 90 5515 5713 / NUR 740
368 blz.
€ 19.90

Eerste druk: september 2005
Tweede druk: mei 2006

Auteur:
Evert Nieuwenhuis

Boekverzorging en omslagontwerp:
Erik Prinsen, Prinsen&Co, Venlo

Foto auteur:
Karijn Kakebeeke

Webdesign:
Jeroen van Wijck, Thijsenvanwijck NM

Dit boek is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van:

en